Bouw dit najaar van start – Oost online 05 juli 2014

Bouw van de woonwerkgemeenschap op Zeeburgereiland dit najaar van start 05 juli 2014

Nautilus Zeeburgereiland

WONEN – Het is nu zeker, de eerste paal van Nautilus, de woonwerkgemeenschap op het Zeeburgereiland, gaat dit najaar van start. De toekomstige bewoners en Vink Bouw ondertekenden in Magnetico een samenwerkingsovereenkomst. De eerste paal gaat dit najaar de grond in op kavel 28 van het Zeeburgereiland. Nautilus is een initiatief van bewoners die zichzelf organiseren om iets te realiseren dat voorziet in een gemeenschappelijke behoefte: betaalbare woningen. Woningbouwverenigingen en de vrije markt kunnen momenteel te weinig aan deze behoefte voldoen. Dus hebben de Nautilus deelnemers het heft in eigen hand genomen om gezamenlijk de bouw mogelijk te maken.

 

Het project komt tot stand door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap. De deelnemers, als organiseren zelf als collectief. Nautilus laat zich waar nodig adviseren door specialisten, maar er zijn geen prijzige projectontwikkelaars betrokken. Daarnaast is de gemeente Nautilus tegemoet gekomen met een grondprijs die onder de reguliere marktwaarde van zelfbouwkavels ligt. Het is  een mooie manier van zelfbouw die bijdraagt aan de heropleving van de woningmarkt.

Eigen klimaatinstallatie
Nautilus gaat energie genereren uit een eigen klimaatinstallatie, die bestaat uit zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en warmteopslag in de bodem. Om deze klimaatinstallatie te mogen bouwen, had Nautilus ontheffing nodig van de verplichte aansluiting op stadswarmte, die geldt voor het Zeeburgereiland. NUON heeft erg zijn best gedaan om dit te voorkomen, maar uiteindelijk zonder succes. Nadat, op verzoek van de gemeente, onafhankelijk onderzoek uitwees dat de klimaatinstallatie 60 procent milieuvriendelijker is dan stadwarmte, heeft de gemeente ontheffing verleend. Nautilus is daarmee een voorloper in klimaatvriendelijk zelf bouwen.

Woonwerkgemeenschap anno 2014
Nautilus is geen jaren zeventig woongroep waarin ‘iedereen alles met elkaar deelt’. Ieder gezin heeft een eigen woning. Maar gemeenschappelijkheid is wel een kernwaarde: er komen er gemeenschappelijke voorzieningen, die gezamenlijk beheerd en gebruikt worden: een theaterzaal, een kinderatelier, een jongerenruimte, een binnentuin, een logeerkamer, een dakterras en een café met tentoonstellingsruimte. Ook zullen allerlei activiteiten samen worden georganiseerd, zoals concerten, tentoonstellingen, en een ouderparticipatiecrèche.

Meer info nautilus-amsterdam.nl

Er zijn nog twee woningen beschikbaar.

Nautilus Zeeburgereiland