Start bouw woonwerkgemeenschap Nautilus: eerste paal de grond in – 6 januari 2014

In november werd gestart met boringen voor de warmte-koude opslag

6 januari – oost-online.nl

ZEEBURGEREILAND – In november is op het Zeeburgereiland gestart met grondboringen voor de warmte koude opslag voor woonwerkgemeenschap Nautilus. Op 7 januari is er een nieuw hoogtepunt voor de mensen die straks in Nautilus gaan wonen en werken. Dan gaat de eerste paal van het collectief zelfbouwproject de grond in. Het is een bijzonder gebouw waarbij er grote aandacht is voor betaalbaarheid, gemeenschappelijkheid en duurzaamheid.

Nautilus is een concreet voorbeeld van mensen die zich organiseren om een gemeenschappelijke behoefte te realiseren: betaalbaar wonen in Amsterdam. Omdat woningbouw en vrije markt momenteel weinig in deze behoefte voorzien, hebben de deelnemers aan Nautilus zelf het heft in handen genomen. ‘Hoewel ze hierbij regelmatig tegen inflexibele overheidskaders zijn aangelopen, is de bouw nu een feit’, zegt Coen Vaessen, die nu nog in de Transvaalbuurt woont. ” Nautilus is nu al een geslaagd voorbeeld van de door de overheid zo gewenste participatiesamenleving.’

Gemeenschappelijkheid

Het pand wordt geen ‘jaren zeventig woongroep waarin iedereen alles met elkaar deelt’. Ieder gezin heeft een eigen woning. ‘Maar gemeenschappelijkheid is wel een kernwaarde’, legt Coen Vaessen uit, ‘Er komen gemeenschappelijke voorzieningen, die gezamenlijk beheerd en gebruikt worden, zoals een theaterzaal, een kinderatelier, een jongerenruimte, een binnentuin, een logeerkamer, een dakterras en een café met tentoonstellingsruimte. We zullen allerlei activiteiten samen organiseren, zoals concerten, tentoonstellingen en een ouderparticipatiecrèche.’

Eigen klimaatinstallatie

De energie voor Nautilus komt uit een eigen klimaatinstallatie,die bestaat uit zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en ondergrondse warmteopslag. ‘Na een lange juridische strijd met NUON hebben wij van de gemeente ontheffing gekregen van de verplichte aansluiting op stadswarmte, die geldt voor het Zeeburgereiland. Onafhankelijk onderzoek wees namelijk uit dat de klimaatinstallatie van Nautilus 60 procent milieuvriendelijker is dan stadswarmte. Nautilus is daarmee een voorloper in klimaatvriendelijk zelfbouwen.’

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De deelnemers aan Nautilus komen normaal gesproken niet voor zelfbouw in aanmerking. Het zijn huishoudens met een inkomen van één tot anderhalf keer modaal. En een beperkt aantal huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal. Coen Vaessen: ‘Voor die mensen is een koopwoning in Amsterdam zo goed als onbereikbaar. Dat zelfbouw nu toch mogelijk is, komt door de specifieke opzet van het project. De deelnemers organiseren, als collectief, de bouw zelf. Dat heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, afgekort CPO. Nautilus laat zich waar nodig adviseren door specialisten, maar er zijn geen prijzige projectontwikkelaars bij betrokken. Daarnaast is de gemeente ons tegemoet gekomen met een grondprijs die onder de reguliere marktwaarde van zelfbouwkavels ligt. Wellicht kan deze manier van zelfbouw navolging krijgen en bijdragen aan de heropleving van de woningmarkt.’